Przeznaczenie

Transport

Szybka i automatyczna dezynfekcja pasażera oraz pracowników obsługi.

Biznes

Troska o bezpieczeństwo kontrahentów i pracowników.

Eventy

Bezpieczna przestrzeń dla uczestników podczas koncertów, seansów, wystaw.

Służba zdrowia

Ułatwienie pracy personelu medycznego i przywrócenie odwiedzin.

Urzędy

Organizacja bezpieczniej obsługi petentów i ochrona urzędników.